Technikum (po szkole podstawowej)

Regulamin rekrutacji (absolwenci szkoły podstawowej) 

  Szczegółowe kryteria przyjmowania uczniów do klasy pierwszej
Salezjańskiego Publicznego Technikum w Oświęcimiu na rok szkolny 2019/2020.

 

w przygotowaniu