Kursy 2018

 

OGŁOSZENIE

 

W dniach 10 września 2018r. – 01 października 2018r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu:

 

„Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych
w Oświęcimiu” – projekt krajowy

 

Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły branżowej
i technikum.

 

Wypełnione dokumenty będą przyjmowane w biurze projektów.

 

Szczegółowych informacji w zakresie poszczególnych kursów udzielają nauczyciele: p. Radosław Piela, p. Szymon Matyja, p. Michał Homa

 

W projekcie krajowym będzie rekrutacja na:

 • kursy umiejętności zawodowych:
  • Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie – kurs od października do maja - 20 miejsc
  • Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie- kurs od października do maja - 20 miejsc
  • Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych - kurs od października do maja – 20 miejsc
 • kurs spawania – kurs od listopada – 30 miejsc
 • kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT – kurs od października  – 26 miejsc
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe – dla uczestników wszystkich kursów i staży
 • wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach - dla uczestników wszystkich kursów i staży
 • na krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium  będzie odrębna rekrutacja w marcu – 19 miejsc z możliwością zwiększenia

 

Na kurs spawania i kurs wózków jezdniowych przyjmowani będą uczniowie, którzy ukończyli 18 lat do dnia 01 października br.

Preferencyjne kryteria rekrutacji:

- jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację

- jak najwyższa ocena zachowania

- jak najwyższa klasa T/ZSZ

- płeć żeńska

- nie skorzystanie z żadnej formy wsparcia lub skorzystanie z mniejszej ilości form wsparcia w ramach projektu

 

kurs umiejętności zawodowych "Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie"

Ilość godzin: 163h,

kryteria szczegółowe rekrutacji:

uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, szkoły branżowej i technikum – oprócz OOS i TMOS. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

 

kurs umiejętności zawodowych "Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”

Ilość godzin: 210h,

kryteria szczegółowe rekrutacji:

uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, szkoły branżowej i technikum – oprócz I, III i IV TPS oraz I i II MPS. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

 

kurs spawania metodą MAG – teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień do spawania blach lub rur metodą MAG

Ilość godzin: 146h,

kryteria szczegółowe rekrutacji:

ukończone 18 lat do dnia 01.10.2018r. , brak przeciwwskazań lekarskich. Możliwy udział w kilku formach wsparcia, ale tylko w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych podczas całego projektu

 

kurs obsługi wózków jezdniowych

Ilość godzin: 67,

kryteria szczegółowe rekrutacji:

ukończone 18 lat do dnia 01.10.2018r., brak przeciwwskazań lekarskich. Możliwy udział w kilku formach wsparcia, ale tylko w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych podczas całego projektu

 

wakacyjne płatne staże dla uczniów technikum

czas trwania: 1 miesiąc

stypendium w wysokości 1500 zł netto wypłacane po zakończeniu stażu

staże przeznaczone są dla uczniów klas I - III technikum. Jedna osoba może kilkakrotnie wziąć udział w stażu

 

wakacyjne płatne praktyki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

czas trwania: 1 miesiąc

stypendium w wysokości 1500 zł netto wypłacane po zakończeniu praktyki

praktyki przeznaczone są dla uczniów klas I-II szkoły branżowej. Jedna osoba może kilkakrotnie wziąć udział w praktyce.