Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do klasy I technik technologii drewna pod patronatem firmy EUROSTYL SP. Z O.O.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do klasy I technik technologii drewna pod patronatem firmy EUROSTYL SP. Z O.O.

 

Klasa I technik technologii drewna, która rozpocznie naukę w roku szkolnym 2017/2018, przez cały okres kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, będzie objęta patronatem firmy EUROSTYL SP. Z O.O.

 

Korzyści dla uczniów:

wizyty zawodoznawcze na terenie zakładu pracy EUROSTYL SP. Z O.O. Pl. Kilińskiego 1,
32-660 Chełmek, dla całej klasy,

pierwszeństwo w przyjęciu na praktykę zawodową dla najlepszych uczniów z klasy,

pierwszeństwo w przyjęciu na dodatkowy, miesięczny płatny staż wakacyjny,

możliwość udziału w nieodpłatnym kursie umiejętności zawodowych prowadzonym na terenie zakładu i przez pracowników firmy

 

Nauka w klasie patronackiej nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez uczniów.

 

Dodatkowo, uczniowie mają możliwość skorzystania z dodatkowej, nieodpłatnej oferty edukacyjnej
w ramach projektu unijnego Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu.

 

Dodatkowa oferta obejmuje:

kursy umiejętności zawodowych:

"Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie",

"Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie",

"Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”,

"Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń”,

"Nadzorowanie przebiegu produkcji” – kurs pod patronatem Grupy Maspex,

kurs spawania – we własnej spawalni, z egzaminem przed komisją z Instytutu Spawalnictwa,

kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT,

krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium,

doradztwo edukacyjno – zawodowe.

 

Limit bezpłatnych miejsc w ramach oferty projektu Dobry zawód, dobra praca jest ograniczony. Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Szczegóły w ulotce.