Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do klasy I operator obrabiarek skrawających

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do klasy I operator obrabiarek skrawających

pod patronatem Fabryki Maszyn i Urządzeń "OMAG" Sp. z o.o.

 

Klasa I operator obrabiarek skrawających, która rozpocznie naukę w roku szkolnym 2017/2018, przez cały okres kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, będzie objęta patronatem Fabryki Maszyn i Urządzeń "OMAG" Sp. z o.o.

 

Korzyści dla uczniów:

 

 • wizyty zawodoznawcze na terenie zakładu pracy Fabryka Maszyn i Urządzeń "OMAG" Sp. z o.o., Brzezinka, ul. Górnicza 8, 32-600 Oświęcim, dla całej klasy,

 • pierwszeństwo w przyjęciu na dodatkową, miesięczną płatną praktykę wakacyjną,

 • gwarancja zatrudnienia dla dwóch najlepszych absolwentów z klasy,

 • nagroda dla najlepszego ucznia w klasie III - wyjazd na targi branżowe sponsorowany przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń "OMAG" Sp. z o.o.

 

Nauka w klasie patronackiej nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez uczniów.

 

Dodatkowo, uczniowie mają możliwość skorzystania z dodatkowej, nieodpłatnej oferty edukacyjnej
w ramach projektu unijnego
Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu.

 

Dodatkowa oferta obejmuje:

 • kursy umiejętności zawodowych:

  • "Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie",

  • "Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie",

  • "Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”,

  • "Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń”,

  • "Nadzorowanie przebiegu produkcji” – kurs pod patronatem Grupy Maspex,

 • kurs spawania – we własnej spawalni, z egzaminem przed komisją z Instytutu Spawalnictwa,

 • kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT,

 • krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium,

 • doradztwo edukacyjno – zawodowe.

 

Limit bezpłatnych miejsc w ramach oferty projektu Dobry zawód, dobra praca jest ograniczony. Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Szczegóły w ulotce.