Współpraca z przedsiębiorstwami w obszarze kształcenia w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej.

 

Współpraca z przedsiębiorstwami w obszarze kształcenia w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej.

 

Dobry zawód, dobra praca.

Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych
w Oświęcimiu.”

 

Celem projektu, który będzie realizowany w latach 2017 – 2023 jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Salezjańskim Publicznym Technikum, Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Centrum Kształcenia Ustawicznego tworzących Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej.

 

 

Zadania ujęte w projekcie obejmują tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w tej branży, kursy umiejętności zawodowych, kursy kwalifikacyjne, staże i praktyki, doradztwo edukacyjno – zawodowe, wizyty zawodoznawcze oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu prowadzona będzie współpraca z przedsiębiorstwami m.in. w ramach Rady Programowej.

 

Zostaną utworzone dwie klasy patronackie:

- w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod patronatem Fabryki Maszyn i Urządzeń "OMAG" Sp. z o.o.

- w technikum w zawodzie technik mechanik obróbka skrawaniem pod patronatem spółek Grupy Maspex

 

Bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia szkoły zawodowej
i technikum, w każdym roku szkolnym od 2017 roku do 2023 roku*

 

kursy umiejętności zawodowych:

"Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie"

"Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”

"Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń”

"Nadzorowanie przebiegu produkcji” – kurs pod patronatem firmy Maspex

kurs spawania – we własnej spawalni, z egzaminem przed komisją z Instytutu Spawalnictwa,

kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT,

krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium,

doradztwo edukacyjno – zawodowe,

wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach.

 

*Limit bezpłatnych miejsc jest ograniczony. Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc. Kryteria dostępu będą określone w regulaminie rekrutacji na poszczególne dodatkowe formy wsparcia dla uczniów.

 

 

 

 

 

 

Planowane efekty:

 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 2

 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształceniazawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie: 1

 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (O/K/ M): 395

 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (O/K/M): 131

 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 2

 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (O/K/M): 395

 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli

kompetencje po opuszczeniu programu (O/K/M): 5

 

Liczba uczniów uczestniczących w kursach umiejętności zawodowych: 240

 

Liczba uczniów uczestniczących w wizytach zawodoznawczych: 350

 

Liczba uczniów korzystających z doradzwa edukacyjno – zawodowego: 395

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 872 647,55 PLN

 

Współfinansowanie UE: 3 291 750,41 PLN

 

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 193 632,34 PLN

 

 

Szczegółowe informacje:

Biuro projektów

tel. 33 844 34 64 wew. 182

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WM 2014 - 2020