Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

We wrześniu będzie prowadzona rekrutacja do dwóch projektów:

„Dobry zawód, dobra praca” – projekt krajowy

Erasmus - Projekt międzynarodowy

 

Oba projekty to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia szkoły zawodowej i technikum.

 

W projekcie międzynarodowym będzie rekrutacja na:

miesięczne staże we Włoszech i w Hiszpanii. Staże w maju oraz w wakacje – 27 miejsc.

 

Do wszystkich klas na lekcji wychowawczej przyjdzie pracownik z biura projektów i rozda formularze rekrutacyjne. Dokumenty będą przyjmowane w biurze projektów.

 

MIESIĘCZNE STAŻE ZAGRANICZNE

kryteria:

- jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację

- jak najwyższa ocena zachowania

 

Numer mobilności

uprawnieni uczniowie:

ilość uczniów

data

kraj:

1 - mobilność uczniów – TPS, TMOS

4 uczniów z klasy II technik pojazdów samochodowych 3 uczniów z kl. II technik mechanik obróbka skrawaniem

8

06.05-02.06.2018

Hiszpania

2 - mobilność uczniów - TD

5 uczniów klasy II technik technologii drewna

5

06.05-02.06.2018

Włochy

3 - mobilność uczniów – TPS, TMOS, MPS, OOS

min. 1 uczeń z klas I-IV technik pojazdów samochodowych, technik mechanik obróbka skrawaniem i mechanik pojazdów samochodowych, operator obróbki skrawaniem

8

24.06-21.07.2018

Włochy

4 - mobilność uczniów – TD, stolarz

po 3 uczniów klas I-IV technik technologii drewna i stolarz

6

24.06-21.07.2018

Włochy

5 - mobilność uczniów – TPS, TMOS

po 3 uczniów klasy II technik pojazdów samochodowych, technik mechanik obróbka skrawaniem

6

05.05-01.06.2019

Hiszpania

6 - mobilność uczniów - TD

uczniowie klasy II technikum technologii drewna

5

05.05-01.06.2019

Włochy

7 - mobilność uczniów – TPS, TMOS, MPS, OOS

min. 1 uczeń z klas I-IV technik pojazdów samochodowych, technik mechanik obróbka skrawaniem i mechanik pojazdów samochodowych, operator obróbki skrawaniem

8

23.06-20.07.2019

Włochy

8 - mobilność uczniów – TD, stolarz

po 3 uczniów klas I-IV technik technologii drewna i stolarz

6

23.06-20.07.2019

Włochy

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

W dniach 10 września 2018r. – 01 października 2018r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu pn. „Więcej praktyki - lepsze szanse” - projekt międzynarodowy

 

Jest to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów szkoły branżowej
i technikum.

 

Wypełnione dokumenty będą przyjmowane w biurze projektów.

 

MIESIĘCZNE STAŻE ZAGRANICZNE

Kryteria rekrutacji:

- jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację

- jak najwyższa ocena zachowania

- jaknajwyższa klasa (dotyczy mobilności 7 i 8)

 

Numer mobilności

uprawnieni uczniowie:

ilość uczniów

data

kraj:

5 - mobilność uczniów –

TPS, TMOS

po 3 uczniów klasy II technik pojazdów samochodowych, technik mechanik obróbka skrawaniem

6

05.05-01.06.2019

Hiszpania

(Cartagena)

6 - mobilność uczniów - TD

uczniowie klasy II technikum technologii drewna

5

05.05-01.06.2019

Włochy

(Bolonia)

7 - mobilność uczniów –

TPS, TMOS, MPS, OOS

min. 1 uczeń z klas I-IV technik pojazdów samochodowych, technik mechanik obróbka skrawaniem i mechanik pojazdów samochodowych, operator obróbki skrawaniem

8

23.06-20.07.2019

Włochy

(Turyn)

8 - mobilność uczniów –

TD, stolarz

po 3 uczniów klas I-IV technik technologii drewna i stolarz

6

23.06-20.07.2019

Włochy

(Bolonia)