Ogłoszenia

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron szkół, które z nami współpracują:

 

Linki do stron szkół przyjmujących:

Burgos:

C.E.S. SALESIANOS PADRE ARAMBURU

Adres: C/ QUINTANAR DE LA SIERRA No 11

www.salesianosburgos.com

 

Turyn:

Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte

Adres: via Maria Ausiliatrice 32

www.cnosfap.net

 

Cartagena:

Centro San Juan Bosco - FP Juan Solé - Salesianos Cartagena

Adres: Avenida San Juan Bosco, 33

www.salesianos.edu

 

 


OGŁOSZENIE

 

We wrześniu będzie prowadzona rekrutacja do dwóch projektów:

 

Dobry zawód, dobra praca” – projekt krajowy

Erasmus - Projekt międzynarodowy

 

Oba projekty to bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia szkoły zawodowej i technikum.

 

W projekcie krajowym będzie rekrutacja na:

kursy umiejętności zawodowych:

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie – kurs od X- V - 20 miejsc

Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie - kurs od X-V - 20 miejsc

Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych - kurs od X-V – 20 miejsc

kurs spawania – kurs od X-III. – 30 miejsc

kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT – kurs od I-III – 22 miejsca

krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium – staże w wakacje, rekrutacja w marcu – 18 miejsc

doradztwo edukacyjno – zawodowe – dla uczestników wszystkich kursów i staży

wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach - dla uczestników wszystkich kursów i staży

 

W projekcie międzynarodowym będzie rekrutacja na:

miesięczne staże we Włoszech i w Hiszpanii. Staże w maju lub w wakacje – 27 miejsc.

 

Do wszystkich klas na lekcji wychowawczej przyjdzie pracownik z biura projektów i rozda formularze rekrutacyjne. Dokumenty będą przyjmowane w biurze projektów.

 

 

PROJEKT KRAJOWY

kryteria:

- jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację

- jak najwyższa ocena zachowania

- jak najwyższa klasa T/ZSZ

- płeć

 

kurs umiejętności zawodowych "Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie"

Ilość godzin: 163h,

kryteria szczegółowe rekrutacji:

uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

 

kurs umiejętności zawodowych "Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”

Ilość godzin: 210h,

kryteria szczegółowe rekrutacji:

uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

 

kurs spawania metodą MAG – teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień do spawania blach lub rur metodą MAG

Ilość godzin: 146h,

kryteria szczegółowe rekrutacji:

ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań lekarskich. Możliwy udział w kilku formach wsparcia, ale tylko
w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych.

 

kurs obsługi wózków jezdniowych

Ilość godzin: 67,

kryteria szczegółowe rekrutacji:

ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań lekarskich. Możliwy udział w kilku formach wsparcia, ale tylko
w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych.

 

wakacyjne płatne staże dla uczniów technikum

czas trwania: 1 miesiąc

stypendium w wysokości 1500 zł netto wypłacane po zakończeniu stażu

kryteria szczegółowe rekrutacji:

staże przeznaczone są dla uczniów III klasy technikum. Jedna osoba może wziąć udział w jednym stażu.

 

wakacyjne płatne praktyki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

czas trwania: 1 miesiąc

stypendium w wysokości 1500 zł netto wypłacane po zakończeniu praktyki

praktyki przeznaczone są dla uczniów II klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Jedna osoba może wziąć udział w jednej praktyce.

 

 

MIESIĘCZNE STAŻE ZAGRANICZNE

kryteria:

- jak najwyższa średnia ocen końcoworocznych w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację

- jak najwyższa ocena zachowania

 

Numer mobilności

uprawnieni uczniowie:

ilość uczniów

miesiąc

kraj:

1 - mobilność uczniów - TPS, TMOS

4 uczniów z klasy II technik pojazdów samochodowych 3 uczniów z kl. II technik mechanik obróbka skrawaniem

8

V.2018

Hiszpania

2 - mobilność uczniów - TD

5 uczniów klasy II technik technologii drewna

5

V.2018

Włochy

3 - mobilność uczniów - TPS, TMOS, mps, oos

min. 1 uczeń z klas I-IV technik pojazdów samochodowych, technik mechanik obróbka skrawaniem i mechanik pojazdów samochodowych, operator obróbki skrawaniem

8

VI-VII.2018

Włochy

4 - mobilność uczniów - TD, stolarz

po 3 uczniów klas I-IV technik technologii drewna i stolarz

6

VI-VII.2018

Włochy

5 - mobilność uczniów - TPS, TMOS

po 3 uczniów klasy II technik pojazdów samochodowych, technik mechanik obróbka skrawaniem

6

V.2019

Hiszpania

6 - mobilność uczniów - TD

uczniowie klasy II technikum technologii drewna

5

V.2019

Włochy

7 - mobilność uczniów - TPS, TMOS, mps, oos

min. 1 uczeń z klas I-IV technik pojazdów samochodowych, technik mechanik obróbka skrawaniem i mechanik pojazdów samochodowych, operator obróbki skrawaniem

8

VI-VII.2019

Włochy

8 - mobilność uczniów - TD, stolarz

po 3 uczniów klas I-IV technik technologii drewna i stolarz

6

VI-VII.2019

Włochy