Szanowni Państwo.

Zgodnie z Informacją Małopolskiego Kuratora Oświaty (cytujemy):

 

Informacja Małopolskiego Kuratora Oświaty dotycząca terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.


Szanowni Państwo
Rodzice, Uczniowie
Dyrektorzy Szkół
 

Małopolski Kurator Oświaty informuję, że  zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 r. poz. 60), terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 - zostaną określone w zarządzeniu  Małopolskiego Kuratora Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017r.

Wskazane powyżej informacje dotyczyć będą rekrutacji do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr I klas pierwszych publicznych szkół policealnych i publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.
 
 
 
Regulamin rekrutacji i terminy rekrutacji zostaną podane  najwcześniej po dniu opublikowania zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty czyli po 15 kwietnia 2017 roku.
Nasza szkoła prowadzić będzie rekrutację do:
 
- Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
- Salezjańskiej Publicznej Szkoły Branżowej (I stopnia)
- Salezjańskiego Publicznego Technikum