Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
 organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach
 w roku szkolnym 2016/2017 w województwie małopolskim

 

I.              Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

Lp.

Nazwa konkursu

Rodzaj konkursu

Miejsca uznane
za wysokie

      1.             

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej
i Ekonomicznej

przedmiotowy

laureaci, finaliści

      2.             

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

tematyczny

laureaci, finaliści

      3.             

Papież Słowianin. Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach
i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II

tematyczny

laureaci, finaliści

      4.             

Olimpiada ”Myśli Jana Pawła II"

olimpiada tematyczna

laureaci, finaliści

      5.             

Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989

tematyczny

laureaci, finaliści

 

 

II.           Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

 

Lp.

Nazwa konkursu

Rodzaj konkursu

Miejsca uznane
za wysokie

    1.             

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

przedmiotowy

laureaci, finaliści

    2.             

Małopolski Konkurs Matematyczny

przedmiotowy

laureaci, finaliści

    3.             

Małopolski Konkurs z Fizyki

przedmiotowy

laureaci, finaliści

    4.             

Małopolski Konkurs z Historii

przedmiotowy

laureaci, finaliści

    5.             

Małopolski Konkurs Biologiczny

przedmiotowy

laureaci, finaliści

    6.             

Małopolski Konkurs Geograficzny

przedmiotowy

laureaci, finaliści

    7.             

Małopolski Konkurs Chemiczny

przedmiotowy

laureaci, finaliści

    8.             

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

przedmiotowy

laureaci, finaliści

    9.             

Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego

przedmiotowy

laureaci, finaliści

10.             

Małopolski Konkurs Języka Francuskiego

przedmiotowy

laureaci, finaliści

11.             

Konkurs historyczny "Walka Polaków
o niepodległość i granice w latach
1914 -1921. Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń"

tematyczny

laureaci, finaliści

12.             

Konkurs historyczny „Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…” Polacy w walce podczas II wojny światowej 1939 – 1945

tematyczny

laureaci, finaliści

13.             

Konkurs historyczny „Prezydentowi Rzeczypospolitej … będę bezwzględnie posłuszny". W 70. rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1947

tematyczny

laureaci, finaliści

14.             

Konkurs historyczny "Upadek
I Rzeczypospolitej. Napoleońskie nadzieje i ład wiedeński (1764-1815). U podstaw społeczeństwa obywatelskiego"

tematyczny

laureaci, finaliści

15.             

Konkurs historyczny „Polskie drogi do niepodległości 1846 – 1915”

tematyczny

laureaci, finaliści

16.             

Konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania – kraj kontrastów”

tematyczny

laureaci, finaliści

17.             

Konkurs języka hiszpańskiego „Różne oblicza Hiszpanii”

tematyczny

laureaci, finaliści

18.             

Konkurs informatyczny „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera”

tematyczny

laureaci, finaliści

19.             

Konkurs informatyczny „Od algorytmu do programu”

tematyczny

laureaci, finaliści

20.             

Konkurs biblijny „Z mądrością Proroków przez życie”

tematyczny

laureaci, finaliści

21.             

Konkurs wiedzy o teatrze
 „250 lat teatru publicznego w Polsce”

tematyczny

laureaci, finaliści

 

 

III.        Inne zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły

 

Lp.

Nazwa konkursu

Zasięg konkursu

Miejsca uznane
za wysokie

1.       

Utracone dziedzictwo – losy polskich ziemian w XX wieku

krajowy

laureaci, finaliści

2.       

200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

krajowy

laureaci, finaliści

3.       

Wszystko dla Ojczyzny – gen. bryg. pil. Stanisław Skalski

krajowy

laureaci, finaliści

4.       

„Nadzieja umiera ostatnia” – losy Żydów
w wymiarze regionalnym w czasie II wojny światowej

wojewódzki

laureaci, finaliści

5.       

Historia Solidarności

 

wojewódzki

laureaci, finaliści

6.       

Miejsca pamięci Solidarności w historii mojego regionu

wojewódzki

laureaci, finaliści

7.       

Opowiem Ci o Małopolsce - mojej małej ojczyźnie

wojewódzki

laureaci, finaliści

8.       

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim

wojewódzki

laureaci, finaliści

9.       

Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii

wojewódzki

laureaci, finaliści

10.   

Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci-Pamiętamy!

wojewódzki

laureaci, finaliści

11.   

Nasz Bohater – Tadeusz Kościuszko

wojewódzki

laureaci, finaliści

12.   

Ocalić od zapomnienia. W  100 - lecie Wielkiej Wojny 1914 – 1918. Śladami walk i nekropolii

wojewódzki

laureaci, finaliści

13.   

Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Gra miejska

wojewódzki

laureaci, finaliści

14.   

Poezja patriotyczna z czasów I wojny światowej

wojewódzki

laureaci, finaliści

15.   

A dziewczęta z wojskiem szły… Przegląd pieśni patriotycznej

wojewódzki

laureaci, finaliści

16.   

Konkurs pieśni o tematyce sybirackiej i patriotycznej

wojewódzki

laureaci, finaliści

17.   

Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości

wojewódzki

laureaci, finaliści

18.   

Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma

wojewódzki

laureaci, finaliści

19.   

Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności

wojewódzki

laureaci, finaliści

20.   

Ogólnopolski konkurs „Ocalić od zapomnienia - pamięć o niezłomnych pilotach por. pilot Janinie Lewandowskiej
i gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim

ogólnopolski

laureaci

21.   

Ogólnopolski Konkurs Bóg, Honor
i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa

ogólnopolski

laureaci

22.   

„Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu”

wojewódzki

laureaci

23.   

Powstań Polsko – Małopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej

wojewódzki

laureaci

24.   

Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna ps. „Inka” w panteonie polskiej historii

wojewódzki

laureaci

25.   

„Kresy- polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

wojewódzki

laureaci

26.   

„Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę...” – XII Przegląd Pieśni Patriotycznej

wojewódzki

laureaci

27.   

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

wojewódzki

laureaci

28.   

Konkurs na kalendarz ukazujący działania ekologiczne w przedszkolu lub szkole
w roku szkolnym 2016/2017 w ramach
 IV edycji projektu „Czysta Małopolska”

wojewódzki

laureaci

29.   

Konkurs plastyczny „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska” w ramach
 IV edycji projektu „Czysta Małopolska”

wojewódzki

laureaci

30.   

Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna Polska. Mój Patriotyzm”

 

wojewódzki

miejsca I - III

31.   

Inne konkursy wiedzy i artystyczne niewymienione w wykazie, organizowane przez podmioty działające na terenie szkoły

międzynarodowy

Zgodnie
z regulaminem danego konkursu

krajowy

wojewódzki

powiatowy

 

 

IV.        Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły:

 

Lp.

Organizator

Dyscypliny

Zasięg

Miejsca uznane
za wysokie

1.

Zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe

Zawody indywidualne
i zespołowe:

 

akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, futbol amerykański, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate, kolarstwo, kolarstwo, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, rugby, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon – do, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe i inne.

międzynarodowy

miejsca 1-10

2.

Zawody sportowe organizowane przez polskie związki sportowe

krajowy

 

 

miejsca 1-6

 

 

3.

Zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy

wojewódzki

miejsca 1-3

4.

Zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i gminne związki sportowe

powiatowy

miejsca 1-3

 

 

V.       Wykaz olimpiad dla gimnazjalistów

 

Lp.

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

Uprawnienia do wpisu na świadectwo

1.

matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie
na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

laureaci, finaliści

2.

język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego
dla Gimnazjalistów

Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Samuela Lindego w Poznaniu

laureaci, finaliści

3.

informatyka

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Stowarzyszenie Talent w Gdyni

laureaci, finaliści

4.

historia

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

Polskie Towarzystwo Historyczne

laureaci, finaliści