„Dobry zawód, dobra praca. Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu.”

Projekt:      „Dobry zawód, dobra praca.  

Salezjańskie Centrum Kompetencji Zawodowych w Oświęcimiu.”

 

Bezpłatna oferta dodatkowa dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia szkoły zawodowej i technikum.

 

Formy wsparcia:

 • kursy umiejętności zawodowych:
  • "Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie"
  • "Wykonywanie obróbki drewna na obrabiarkach sterowanych numerycznie"
  • "Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”
  • "Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń”
  • "Nadzorowanie przebiegu produkcji” – kurs pod patronatem firmy Maspex
 • kurs spawania – we własnej spawalni, z egzaminem przed komisją z Instytutu Spawalnictwa,
 • kurs obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT,
 • krajowe miesięczne wakacyjne staże i praktyki z wypłatą stypendium,
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe,
 • wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach.

 

*Limit bezpłatnych miejsc jest ograniczony. Na każdy rok szkolny określony jest odrębny limit miejsc.

 

Kursy umiejętności zawodowych przeznaczone są dla tych uczniów, którzy nie będą realizowali danego kursu w ramach podstawy programowej. Pozostałe formy wsparcia skierowane są do uczniów wszystkich klas.

 

Dodatkowo, uczniowie będą korzystali z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Będą również uczestniczyli w wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy.

 

Limity miejsc i kryteria:

 

kurs umiejętności zawodowych "Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie"

Ilość godzin: 163h,

ilość miejsc w każdym roku szkolnym 2017 - 2023: 40 miejsc

kryteria szczegółowe rekrutacji:

uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

 

kurs umiejętności zawodowych "Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych”

Ilość godzin: 210h,

Ilość miejsc w każdym roku szkolnym 2017 – 2023: 20 miejsc

kryteria szczegółowe rekrutacji:

uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

 

kurs umiejętności zawodowych "Organizowanie procesów obróbki i montażu części  maszyn i urządzeń”

Ilość godzin: 75h,

Ilość miejsc w każdym roku szkolnym 2018 – 2023: 20 miejsc

kryteria szczegółowe rekrutacji:

uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

 

kurs umiejętności zawodowych "Nadzorowanie przebiegu produkcji”

Ilość godzin: 75h,

Ilość miejsc w każdym roku szkolnym 2018 – 2023: 20 miejsc

kryteria szczegółowe rekrutacji:

uprawnieni do udziału są uczniowie wszystkich kierunków kształcenia i wszystkich klas od I do IV, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Możliwy jest udział w dowolnej ilości kursów umiejętności zawodowej.

kurs spawania metodą MAG – teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień do spawania blach lub rur metodą MAG

Ilość godzin: 146h,

 

Rok szkolny

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Ilość miejsc

30

40

40

30

30

60

 

kryteria szczegółowe rekrutacji:

ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań lekarskich, jedna osoba może wziąć udział w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych.

 

kurs obsługi wózków jezdniowych

Ilość godzin: 67,

 

Rok szkolny

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Ilość miejsc

22

26

31

38

16

32

 

kryteria szczegółowe rekrutacji:

ukończone 18 lat, brak przeciwwskazań lekarskich, jedna osoba może wziąć udział w jednym kursie: spawania lub obsługi jezdniowych.

 

wakacyjne płatne staże dla uczniów technikum

czas trwania: 1 miesiąc

stypendium w wysokości ok. 1160 zł netto wypłacane po zakończeniu stażu

 

Rok szkolny

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Ilość miejsc

14

10

11

8

8

8

8

 

kryteria szczegółowe rekrutacji:

staże przeznaczone są dla uczniów III klasy technikum. Jedna osoba może wziąć udział w jednym stażu.

 

wakacyjne płatne praktyki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

czas trwania: 1 miesiąc

stypendium w wysokości ok. 1160 zł netto wypłacane po zakończeniu praktyki

 

Rok szkolny

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Ilość miejsc

16

8

8

8

8

8

8

 

 

 

Od roku szkolnego 2017/2018 zostaną utworzone dwie klasy patronackie:

 • w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod patronatem Fabryki Maszyn i Urządzeń "OMAG" Sp. z o.o.
 • w technikum w zawodzie technik mechanik obróbka skrawaniem pod patronatem Grupy Maspex sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020