SPOTKANIE UCZNIÓW Z POLICJĄ

SPOTKANIE UCZNIÓW Z POLICJĄ


Podążając za myślą, iż nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, w dniu 15.11.2018r. uczniowie klas pierwszych branżowych i technikum uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu. Tematem spotkania było zagadnienie odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Na początku Funkcjonariusze KPP wyjaśnili uczniom pojęcie „osoba nieletnia”. Następnie zwrócili uwagę na takie zagadnienia, jak - uchylanie się od obowiązku szkolnego i konsekwencje wynikające z wysokiej absencji na zajęciach, wyzywanie kolegów i naruszanie ich godności, a także zakaz palenia papierosów i e-papierosów w miejscach niedozwolonych.

Przedstawiciele KPP podkreślili, kim jest funkcjonariusz publiczny (a nim właśnie jest nauczyciel) i co grozi za znieważenie jego osoby. W dyskusji pojawiło się zagadnienie dotyczące czynów karalnych, popełnianych najczęściej przez nieletnich (zakłócanie porządku i ładu na terenie szkoły). Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jakie działania podejmuje Policja i Sąd w przypadku powiadomienia o popełnieniu czynu karalnego przez osobę nieletnią. Podsumowaniem spotkania była projekcja filmu zatytułowanego „Życie jest jedno”.