„Widowisko dumy i radości”

„Widowisko dumy i radości”

„Widowisko dumy i radości” to wydarzenie dla uczniów szkół z całej Małopolski, które było okazją do uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także przypomnienia o podążaniu w swoim życiu za Bogiem. Odbyło się ono 19 października w Krakowie i wzięło w nim udział prawie 10 tysięcy osób, w tym także my: szkolna orkiestra oraz zespół Fausystem. Wczesnym rankiem podekscytowani i w dobrych humorach wyruszyliśmy w drogę. Pierwszym punktem programu była Msza Święta, odprawiona przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przed Wawelem. W czasie homilii przypomniał nam on o miłości do Boga, a także patriotyzmie i poczuciu odpowiedzialności za ojczyznę. Te wartości szczególnie cenili, wspomnieni przez arcybiskupa, Romuald Traugutt, ostatni przywódca powstania styczniowego oraz Urszula Ledóchowska, święta, która w Skandynawii opiekowała się sierotami polskich emigrantów. Wyjątkowy charakter Eucharystii podkreśliły pieśni wykonane przez Fausystem – możliwość zaśpiewania na tak dużej uroczystości była dla nas wielkim wyróżnieniem. Po błogosławieństwie uczniowie oraz zaproszeni goście utworzyli barwny pochód, który przemaszerował do Parku Jordana, gdzie uczniowie spotkali się z weteranami wojennymi. Mieli także okazję wysłuchać pięknego koncertu orkiestr. Nasza orkiestra również wspaniale się zaprezentowała i dała popis swoich możliwości. Był to dla nas dzień pełen wrażeń i emocji, możliwości spotkania się z uczniami innych szkół, a także upamiętnienia ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy. Mamy nadzieję, że do podobnego spotkania dojdzie jeszcze nie raz.