Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Projekt pn. „Modernizacja budynku warsztatów szkolnych, pracowni obrabiarek oraz stolarni, na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego szansą na rozwój edukacyjny, społeczny i gospodarczy”.

 

Źródło dotacji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast

Poddziałanie 11.1.1.: Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

 

Wartość całkowita projektu: 2 307 406,29 zł

 

Kwota przyznanej dotacji: 1 730 554,69 zł

 

Wnioskodawca: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. św. Jacka

 

Użytkownik obiektu: Zespół Szkół Zawodowych w Oświęcimiu, dla którego Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska p.w. św. Jacka jest organem założycielskim i prowadzącym.

 

Zakres projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie korzystnych warunków do dalszego trwałego rozwoju społecznego miasta Oświęcim poprzez modernizację bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych  Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu na potrzeby publicznego zawodowego kształcenia praktycznego.

 

Zakres projektu objętego dotacją obejmuje modernizację budynku warsztatów szkolnych wraz z pracowniami do praktycznej nauki zawodu i zapleczem sanitarno-socjalno-magazynowo-administracyjnym na potrzeby kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
w Oświęcimiu.

 

Zakres prac obejmuje roboty budowlane w:

  • pomieszczeniach dydaktycznych praktycznej nauki zawodu (obróbka skrawaniem)
    i pomieszczeniu sanitarnym zlokalizowanych w budynku „Nowej Szkoły”,
  • pomieszczeniach dydaktycznych praktycznej nauki zawodu (stolarz) wraz z przebudową
    i zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na zaplecze warsztatowe
    administracyjno- socjalno – sanitarno-magazynowe, w budynku „Starej Szkoły”.

 

Odbiorcami zmodernizowanej infrastruktury szkolnej będą uczniowie Salezjańskiej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodach: operator obrabiarek skrawających, stolarz, a także uczniowie Salezjańskiego Publicznego Technikum kształcący się w zawodach: technik mechanik – obróbka skrawaniem i technik technologii drewna.

 

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu br., a ich zakończenie zaplanowano na październik 2018 r.