Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lekcji wychowawczej w klasie 3oos

W dniu 03.10. 2017 roku w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na  lekcji wychowawczej klasa 3 oos zrealizowała projekt promujący czytanie na podstawie opowiadania Tadeusza Borowskiego "Ludzie, którzy szli". Klasa podzielona na grupy pracowała z tekstami z książki wykonując różne polecenia. Pomocne w wykonaniu zadań okazały się również reprodukcje zdjęć o tematyce obozowej. Na zakończenie grupy wypisały na kartach papieru charakterystyczne elementy życia obozowego oraz elementy "pozornie" normalnego życia przedwojennego. Zadanie okazało się niezwykle kreatywne, pobudzające do dyskusji, a przed wszystkim budujące pracę w grupach.  Była to dla dla mnie inspirująca lekcja wychowawcza i jestem mile zaskoczona postawą wszystkich uczestników tego projektu. Podsumowaniem  jest zdjęcie uczestników wraz z wychowawcą, portretem Tadeusza Borowskiego i notatkami uczniów.